M P R O T E C T

Đang tải dữ liệu

QUY TRÌNH SỬA CHỮA

QUY TRÌNH SỬA CHỮA

Bước 1

Bước 1

  • Khách hàng báo cáo hư hỏng và yêu cầu sửa chữa bằng cách gọi lên Tổng đài CSKH 19003356 và cung cấp các thông tin cần thiết như: Họ tên, số điện thoại, IMEI, địa chỉ email…
Bước 1
Bước 2

Bước 2

  • MobiFone Plus kiểm tra trên hệ thống các thông tin mà KH đã cung cấp ở mục #1.
Bước 2
Bước 3

Bước 3

  • Nếu thông tin Khách hàng cung cấp là chính xác, MobiFone Plus sẽ đồng ý tiếp nhận yêu cầu của Khách hàng.
Bước 3
Bước 4

Bước 4

  • Đơn vị vận chuyển sẽ tới địa chỉ Khách hàng đã cung cấp để nhận thiết bị, sau đó vận chuyển thiết bị tới Trung tâm Sửa chữa.
Bước 4
Bước 5

Bước 5

  • Trung tâm Sửa chữa kiểm tra tình trạng thiết bị.
Bước 5
Bước 6

Bước 6

Trường hợp sửa nằm trong Hạn mức sửa chữa và Phạm vi dịch vụ: Trung tâm Sửa chữa sẽ sửa chữa thiết bị cho Khách hàng. Máy sau khi sửa chữa xong sẽ được đơn vị vận chuyển gửi lại cho Khách hàng theo địa chỉ Khách hàng cung cấp.

Trong trường hợp phát sinh thêm chi phí để sửa chữa:

  • MobiFone Plus sẽ thông báo cho Khách hàng qua SMS/Email/Tổng đài.
  • Khách hàng thanh toán chi phí và Trung tâm Sửa chữa tiến hành sửa chữa, sau đó thiết bị sẽ được gửi lại cho Khách hàng.
  • Nếu Khách hàng không đồng ý thanh toán, MobiFone Plus sẽ gửi lại thiết bị chưa được sửa chữa cho Khách hàng.
Bước 6

*Trong mỗi bước nêu trên, Khách hàng đều sẽ nhận được SMS/email và liên hệ trực tiếp để thông báo từng trạng thái và các nội dung liên quan đến quy trình sửa chữa, đảm bảo Khách hàng có thể tiếp cận được đầy đủ thông tin liên quan đến dịch vụ.