M P R O T E C T

Đang tải dữ liệu

Điều khoản sử dụng Mã code

Quý khách có thể tải điều khoản sử dụng Mã code mProtect Screnn Care tại đây: https://mprotect.vn/wp-content/uploads/2021/02/Dieu-Khoan-Su-Dung-Ma-Code.pdf

A. Điều khoản sử dụng mã code

I. Thông tin chung

Điều khoản và Điều kiện này định nghĩa các điều kiện chung đối với việc xuất, quy định và sử dụng Mã code mProtect.

II. Các định nghĩa

1. Mã code mProtect: Một mã code riêng biệt, duy nhất gồm cả chữ và số do MobiFone Plus cấp cho Quý Khách hàng, cho phép Quý Khách hàng kích hoạt dịch vụ mProtect. Quý Khách hàng có thể mua Mã code tại các cửa hàng của MobiFone hoặc mua online qua các website của MobiFone và MobiFone Plus.

2. Quý Khách hàng: Khách hàng đã mua Mã code mProtect.

3. MobiFone Plus: Công ty Cổ phần Dịch vụ Gia tăng MobiFone – Công ty con của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone – là đơn vị sở hữu và cung cấp Mã code MProtect.

4. Ứng dụng MProtect: Một ứng dụng miễn phí trên điện thoại thông minh có chức năng nhận diện các chức năng kỹ thuật và tình trạng của màn hình điện thoại di động. Quý Khách hàng sẽ sử dụng ứng dụng để kích hoạt Mã code MProtect.

5. Điều khoản và Điều kiện dịch vụ: Là các Điều khoản quy định trong Điều khoản và Điều kiện này.

III. Các điều kiện chung              

1. Điều khoản và Điều kiện này có hiệu lực kể từ thời điểm Quý Khách hàng thanh toán 01 lần ngay khi mua Mã code.

2. Quý Khách hàng có thể sử dụng Mã code MProtect để kích hoạt Dịch vụ một lần duy nhất.

3. Mã Code MProtect không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và Quý Khách hàng sẽ không được hoàn lại tiền nếu không sử dụng/kích hoạt Mã.

4. Mã code MProtect có hiệu lực trong vòng 06 tháng kể từ ngày bán. Trong trường hợp Quý Khách hàng không sử dụng Mã code trong thời gian nêu trên, Mã code sẽ bị coi là hết hiệu lực.

5. Quý Khách hàng sẽ sử dụng Ứng dụng MProtect để kích hoạt Mã code. Để kích hoạt thành công Mã code, Quý Khách hàng cần hoàn thành toàn bộ quy trình bắt buộc như hướng dẫn trong Ứng dụng MProtect.

IV. Kích hoạt dịch vụ MProtect

1. Quý Khách hàng mua Mã code sẽ có quyền kích hoạt Mã code.

2. Để kích hoạt Mã code MProtect, Quý Khách hàng cần tải và cài đặt Ứng dụng MProtect trên thiết bị muốn kích hoạt Mã code. Quý khách lưu ý: thiết bị cần có Hệ điều hành từ 12.0 trở lên đối với các thiết bị sử dụng Hệ điều hành iOS hoặc 7.0 trở lên đối với các thiết bị sử dụng Hệ điều hành Android.

3. Quý Khách hàng cần tuân theo hướng dẫn trên Ứng dụng MProtect thể thực hiện quy trình kiểm tra điều kiện màn hình của thiết bị và đồng ý các Điều khoản và điều kiện cần thiết trước khi xác nhận kích hoạt Mã code MProtect.

4. Quý Khách hàng sẽ không xóa cài đặt Ứng dụng MProtect trong quá trình Mã code MProtect vẫn đang được kích hoạt.

5. Quý Khách hàng có thể kích hoạt Mã code MProtect tối đa 5 lần cho tới khi kích hoạt thành công Mã code.

6. Trong trường hợp không thể kích hoạt Mã code do màn hình thiết bị bị vỡ/hỏng/không đủ điều kiện, Quý Khách hàng có thể sử dụng mã kích hoạt cho Thiết bị khác có màn hình đủ điều kiện tham gia.