Không giới hạn số lần sửa chữa

Không giới hạn số lần sửa chữa

Khách hàng không bị giới hạn số lần yêu cầu sửa chữa trong thời hạn dịch vụ

Lần đầu xuất hiện tại Việt Nam

Lần đầu xuất hiện tại Việt Nam

Dịch vụ sửa chữa màn hình điện thoại
thông minh đã qua sử dụng đầu tiên tại Việt Nam

Kích hoạt nhanh chóng

Kích hoạt nhanh chóng

Dễ dàng xác minh tình trạng điện thoại và kích hoạt dịch vụ chỉ bằng một ứng dụng

Thông tin chi tiết